บริษัทสรณ์พิศุทธ์ จำกัด
 

1.
ผู้สมัครยินยอม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการเข้าทำงานภายในบริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด
2.
การสมัครงานกับ บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้ โปรดแจ้งได้ที่ หมายเลข 02-105-4223 เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย