ดำเนินธุรกิจ "บริหารหนี้ และรับว่าความธุรกิจเช่าซื้อ"

บริษัท ฯ จะไม่ดำเนินธุรกิจในด้านให้เช่าซื้อ โบรกเกอร์ ประกันภัย ประกันชีวิต สินเชื่อบุคคล หรือธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับ ผู้ว่าจ้าง

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 โดยคุณสุลีวรรณ์ วงยะมาต ดำรงตำแหน่ง ประธาน สำนักงานตั้งอยู่ที่ 59/246 หมู่บ้านฐานมั่นคงคลองสอง หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 มีพนักงานบริหารหนี้ทางโทรศัพท์ พร้อมด้วยทีมลงพื้นที่ภาคสนามที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจบริหารหนี้ และรับว่าความธุรกิจเช่าซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตขึ้นของธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  • มุ่งเน้นบริการด้วยความเป็นธรรม
  • สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า
  • บริการลูกค้าด้วยใจ ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว
  • ยึดมั่นในความซื่อสัตย์

ตัวอย่างผลงาน

img
img
img

img