สมัครงาน

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร
1.
ผู้สมัครยินยอม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการเข้าทำงานภายในบริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด
2.
การสมัครงานกับ บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้ โปรดแจ้งได้ที่ หมายเลข 0-2105-4223 เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย
ข้อมูลส่วนบุคคล