ผู้บริหาร

  • นางสาวสุลีวรรณ์ วงยะมาต
  • กรรมการผู้จัดการ


  • นายสมเด็จ ทองสมบัติ
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารข้อมูล
  • นางสาวสุลีวรรณ์ วงยะมาต
  • ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย
  • นายธีระศักดิ์ วงศ์ชนะพิบูลย์
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้า

ดำเนินธุรกิจ “บริหารหนี้ และรับว่าความธุรกิจเช่าซื้อ” ด้วยทีมงานคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย


งานของเรา
ร้องเรียนออนไลน์